O mnie

Małgorzata Młynarczyk-Barańska

O mnie

Nazywam się Małgorzata Młynarczyk-Barańska. Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi pod numerem ŁD-2417.

Świadczę pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych, polegającą w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, przygotowywaniu projektów umów oraz reprezentowaniu przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi i ubezpieczycielami.

Powierzone mi sprawy prowadzę z pełnym zaangażowaniem, wykorzystując zdobytą wiedzę prawniczą i doświadczenie. Do każdego Klienta podchodzę indywidualnie, szukając rozwiązania prawnego odpowiadającego jego potrzebom i zabezpieczającego jego interesy.

We wzajemnych kontaktach stawiam na szczerość, empatię i zrozumiały dla obu stron dialog.

Zaufanie jakim obdarzają mnie Klienci motywuje do lepszej pracy, stałego doskonalenia i podnoszenia swych kwalifikacji.

Pragnąc zapewnić kompleksową obsługę prawną współpracuję z innymi kancelariami radców prawnych i adwokatów, jak również kancelariami komorniczymi i notarialnymi.

Małgorzata Młynarczyk-Barańska

Radca prawny